<< Schedule for Mon Jul 24, 2017 - Sun Jul 30, 2017 >>


Date:


Mon Jul 24, 2017
Class
Instructor
6:00 am - 7:00 am Hot Vinyasa (2) Pure West
6:15 am - 7:15 am Hot Power Yoga (2) Pure East
8:00 am - 9:00 am Hot Power Yoga (2) Pure West
8:30 am - 9:30 am Hot Power Yoga (2) Pure East
9:15 am - 10:15 am Hot Power Yoga (2/3) Pure West
12:30 pm - 1:30 pm Hot Vinyasa (2) Pure West
1:00 pm - 2:00 pm Hot Power Yoga (2) Pure East
4:30 pm - 5:30 pm Hot Vinyasa (2) Pure East
4:30 pm - 5:30 pm Hot Vinyasa (2) Pure West
6:00 pm - 7:00 pm Hot Vinyasa (2) Pure East
6:15 pm - 7:15 pm Hot Power Yoga (2/3) Pure West
7:30 pm - 8:30 pm Hot Vinyasa (2) Pure East
7:45 pm - 8:45 pm Hot Vinyasa (2) Pure West

Tue Jul 25, 2017
Class
Instructor
6:00 am - 7:00 am Hot Power Yoga (2/3) Pure East
6:00 am - 7:00 am Hot Power Yoga (2) Pure West
8:00 am - 9:00 am Hot Power Yoga (2) Pure West
8:30 am - 9:30 am Hot Power Yoga (2) Pure East
9:30 am - 10:30 am Hot Vinyasa (2) Pure West
12:30 pm - 1:30 pm Hot Vinyasa (2) Pure West
1:00 pm - 2:00 pm Hot Power Yoga (2) Pure East
4:30 pm - 5:30 pm Hot Power Yoga (2) Pure West
4:30 pm - 5:30 pm Hot Power Yoga (2/3) Pure East
6:00 pm - 7:00 pm Hot Power Yoga (2/3) Pure East
6:15 pm - 7:15 pm Hot Vinyasa (Open) Pure West
7:30 pm - 8:30 pm Hot Slow Flow (2) Pure East
7:45 pm - 8:45 pm Hot Basics Pure West

Wed Jul 26, 2017
Class
Instructor
6:00 am - 7:00 am Hot Vinyasa (2) Pure West
6:15 am - 7:15 am Hot Vinyasa (2) Pure East
8:00 am - 9:00 am Hot Power Yoga (2) Pure West
8:30 am - 9:30 am Hot Power Yoga (2/3) Pure East
9:15 am - 10:15 am Hot Power Yoga (2/3) Pure West
10:00 am - 11:00 am Hot Power Yoga (2) Pure East
Class Cancelled
12:30 pm - 1:30 pm Hot Power Yoga (2/3) Pure West
1:00 pm - 2:00 pm Hot Power Yoga (2) Pure East
4:30 pm - 5:30 pm Hot Power Yoga (2/3) Pure East
4:30 pm - 5:30 pm Hot Power Yoga (2/3) Pure West
6:00 pm - 7:00 pm Hot Power Yoga (2/3) Pure East
6:15 pm - 7:15 pm Hot Power Yoga (2) Pure West
7:30 pm - 8:30 pm Hot Slow Flow (1/2) Pure East

Thu Jul 27, 2017
Class
Instructor
6:00 am - 7:00 am Hot Vinyasa (2/3) Pure East
6:00 am - 7:00 am Hot Power Yoga (2) Pure West
8:00 am - 9:00 am Hot Power Yoga (2) Pure West
8:30 am - 9:30 am Hot Power Yoga (2) Pure East
9:30 am - 10:30 am Hot Vinyasa (2) Pure West
12:30 pm - 1:30 pm Hot Power Yoga (2/3) Pure West
1:00 pm - 2:00 pm Hot Power Yoga (2) Pure East
4:30 pm - 5:30 pm Hot Vinyasa (2) Pure West
4:30 pm - 5:30 pm Hot Power Yoga (2/3) Pure East
6:15 pm - 7:15 pm Hot Power Yoga (2) Pure West
6:15 pm - 7:30 pm Hot Power Yoga (2/3) Pure East
7:45 pm - 8:45 pm Hot Power Yoga (2/3) Pure West
8:00 pm - 9:00 pm Hot Vinyasa (2) Pure East

Fri Jul 28, 2017
Class
Instructor
6:00 am - 7:00 am Hot Power Yoga (2) Pure West
6:15 am - 7:15 am Hot Vinyasa (2) Pure East
8:00 am - 9:00 am Hot Vinyasa (2) Pure West
8:30 am - 9:30 am Hot Vinyasa (2) Pure East
9:15 am - 10:15 am Hot Power Yoga (2) Pure West
12:30 pm - 1:30 pm Hot Vinyasa (Open) Pure West
1:00 pm - 2:00 pm Hot Vinyasa (2/3) Pure East
2:00 pm - 3:00 pm Pure Sweat & Sculpt Pure West
4:30 pm - 5:45 pm Hot Power Yoga (2/3) Pure East
4:30 pm - 5:30 pm Hot Power Yoga (2/3) Pure West
6:15 pm - 7:15 pm Candlelight Flow (Heated) (2) Pure West
6:15 pm - 7:15 pm Hot Power Yoga (2/3) Pure East

Sat Jul 29, 2017
Class
Instructor
8:00 am - 9:00 am Hot Vinyasa (Open) Pure West
9:00 am - 10:00 am Hot Power Yoga (2) Pure East
9:30 am - 10:30 am Hot Vinyasa (Open) Pure West
11:15 am - 12:30 pm Hot Vinyasa (2/3) Pure East
11:30 am - 12:30 pm Hot Power Yoga (2) Pure West
3:00 pm - 4:00 pm Hot Vinyasa (2) Pure West
3:00 pm - 4:00 pm Hot Power Yoga (2/3) Pure East
5:00 pm - 6:00 pm Hot Power Yoga (2/3) Pure West

Sun Jul 30, 2017
Class
Instructor
8:00 am - 9:00 am Hot Power Yoga (2/3) Pure West
8:30 am - 9:30 am Hot Vinyasa (Open) Pure East
9:30 am - 10:30 am Hot Vinyasa (2) Pure West
10:00 am - 11:00 am Hot Power Yoga (2/3) Pure East
11:30 am - 12:30 pm Hot Vinyasa (2) Pure West
2:00 pm - 3:00 pm Hot Power Yoga (2/3) Pure East
3:00 pm - 4:00 pm Hot Power Yoga (2) Pure West
4:00 pm - 5:15 pm Hot Power Yoga (2/3) Pure East
5:00 pm - 6:00 pm Hot Vinyasa (Open) Pure West
6:30 pm - 7:30 pm Hot Slow Flow (1/2) Pure East